Onderwijssysteem circulair in te richten

We kunnen het onderwijssysteem circulair inrichten! In de huidige, lineaire aanpak is er sprake van de praktijk in de klas die de input/ het curriculum/ de theorie, moet volgen. Het is ook nog eens een eenrichtingsweg waarbij "onder" wijs wordt gemaakt met de kennis en het onderzoek van "boven". In de huidige tijd vraagt dit volgens mij om een herziening. "Boven" zou niet alleen leidend, maar net zo goed ook dienend en faciliterend mogen worden aan het primaire proces. Zo ontstaat een integrale benadering waarin ieder zijn eigen rol blijft houden, maar wel binnen een integrale benadering. Zullen we de lijn doortrekken van onder naar boven, omdat we uiteindelijk allen een zijn?