"Overzicht
creëert
vooruitgang"

Mogelijkheden bij HC&B:


 

Lifecoaching 

De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

 

(Loopbaan)begeleiding 

De werkgerelateerde ontwikkeling staat centraal.

 

Teamcoaching 

Draait om de vraag wat nodig is en hoe dit aangepakt kan worden.

 

Communicatie

Trainingen ter verbetering van onderling inzicht en groei.

 

Aanzet tot (spirituele) groei 
Ruimte durven geven aan ...

 

Maatwerk

In goed overleg wordt tevens zorgvuldig maatwerk geboden.

(Loopbaan) BegeleidingEen Loopbaan begeleidingstraject ondergaan bij Houkema Coaching en Begeleiding, houdt in, dat je een spiegel voorgehouden wordt van waar je nu staat in je loopbaan. We kijken naar je talenten en naar je allergieën, naar wat je leuk vindt en wat je minder goed ligt. De vraag wat je vooral nodig hebt om goed te kunnen presteren en om met plezier naar het werk te gaan, staat centraal. We kijken of je baan dit kan bieden, wat het van jou vraagt en hoe je jezelf binnen deze baan of in ander werk verder kunt ontwikkelen. Deze vorm van begeleiding kan zoveel mogelijk op maat worden aangeboden. Uiteraard kan naar houvast worden gezocht aan de hand van de unieke fasen die HC&B ontwierp. Deze tref je aan onder: “Mogelijke invulling van een traject”. Meestal bestaan trajecten uit zo’n vijf tot elf afspraken. De werkgerelateerde ontwikkeling staat bij loopbaanbegeleiding centraal.

Intake
In een eerste gesprek verkennen we wat precies de vraag is en of een loopbaantraject hierbij past. Wanneer dit het geval is, en wanneer het ‘klikt’, maken we een afspraak over een traject en het aantal gesprekken. Tussentijds is dit natuurlijk altijd bij te stellen. We houden ons aan de zogenaamde “Noloc gedragscode” bij een loopbaantraject. In de meeste gevallen worden er bij een intakegesprek geen kosten in rekening gebracht.

Manier van begeleiden
In de gesprekken luisteren we intensief, vragen door, houden je een spiegel voor en confronteren je op momenten waar dit effect heeft. We werken veel met metaforen, (talent)kaarten en theorieën als ondersteuning, zoveel mogelijk toegesneden op iemands specifieke situatie. De gesprekken kunnen op je werk, op een externe locatie of bij Taco aan huis, in Deventer, plaats vinden. De verbreding kan, afhankelijk van de vraag, ook worden gezocht in buitenactiviteiten of op creatieve locaties.

Mogelijke invulling van een traject:


Voorbereiding

(Intake, kennismaking, doelbepaling en afstemming)

Omgevingsfactoren
(Waar kom je vandaan, wat heeft jou helpen ontwikkelen tot wie je nu bent. Een zelfanalyse)

Evenwicht
(Het zoeken naar balans tussen jou en je omgeving. Wat brengt je in balans en wat brengt je in verwarring)

Dialoog met jezelf
(Reflectie: je drijfveren en projecties)

Inkleuren van je profiel
(Bijvoorbeeld met een metafoor)

Nagaan hoe anderen over je denken
(360° feedback)

Geheelanalyse
(Sterke- en ontwikkelpunten, kansen en bedreigingen)


Verbinding
(Met jezelf en je omgeving. Gesprekstechnieken en effectieve feedback leren geven en ontvangen staan centraal)

Ontwikkeling
(Repertoire uitbreiden voor verdere groei)

Ontplooiing
(M.b.v. eventuele kracht- en inspiratiebronnen. De bedoeling is om buiten je eigen structuur te leren kijken)

Reflectie en evaluatie
(Terugblik op het doorlopen traject. Wat maakte het los, waarmee kun je verder)


Zelfkennis, groei en zelfontplooiingInloggen  |  Copyright © 2021 HC&B Coaching en Begeleiding